Lịch 365 - Tra cứu lịch, ngày tốt, tử vi, phong thủy
Góc Tử Vi
Thằng ngốc tự cho mình là thông minh, còn người thông minh biết mình là thằng ngốc. - William Shakespeare -
Giờ hoàng đạo: Sửu (01h-03h), Thìn (07h-09h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hành: Hỷ thần: Tây Nam, Tài Thần: Tây Nam, Hạc thần: Đông Bắc

Bài viết nổi bật