Bài cúng Giao Thừa, Văn Khấn Cúng Trong Nhà, Ngoài Trời
Góc Tử Vi

Bài khấn cúng giao thừa trong nhà, ngoài trời chi tiết

Giao thừa là thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đêm giao thừa, mỗi gia đình Việt sẽ chuẩn bị mâm cúng để dâng lên thần linh, gia tiên. Bài cúng giao thừa cũng vô cùng quan trọng - Bày tỏ tâm nguyên của gia chủ với bề trên.

(Văn khấn, bài cúng giao thừa)

(Văn khấn, bài cúng giao thừa)

Bài cúng giao thừa trong nhà

Bài cúng số 1

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài bản xứ thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các thần linh cai quản trong khu vực này

Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.

Nay là giờ phút Giao thừa năm ….

Tín chủ chúng con là:...

Ngụ tại:...

Thời khắc giao thừa đã tới, chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa dâng lên trước Ấn, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm hương dốc lòng bái thỉnh

Chúng con kính mời: Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài định Phúc Táo quân, ngài Phúc Đức chính Thần.

Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần, ngài Bản Gia Táo Quân.

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước Án , thụ hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh, cúi xin giáng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.

Chúng con lại kính mời các vị Vong Linh tiền Chủ hậu Chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước Án, chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật .

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường, ban cho chúng con sức khỏe, bình an, vạn sự như ý, Âm phù - Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Mời bạn đọc tham khảo thêm: 

Bài cúng số 2

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Đức Bồ tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Các cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa năm cũ … với năm ...

Tín chủ chúng con là: …

Sinh năm:.., Hành canh:... Tuổi...

Ngụ tại số nhà..., ấp/khu phố..., xã/phường..., quận/huyện/thành phố..., tỉnh/thành phố:...

Thời khắc giao thừa đến, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, nghi lễ cung trần dâng lên trước án. Kính mong các ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ giáng lâm trước án, hưởng thụ lễ vật.

Con kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Con kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết Giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, sức khỏe, bình an, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Nam mô A di đà Phật !

Mời bạn đọc xem thêm các thông tin về lễ vật, thời gian, nghi thức cúng: Cúng giao thừa là gì? Cách cúng lễ giao thừa ngày Tết

Bài cúng giao thừa ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Kính lạy:

- Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

- Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

- Ngài Cựu niên Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

- Ngài đương niên Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan.

- Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

- Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Nay là giờ phút Giao thừa năm .............

Tín chủ chúng con là :………………

Ngụ tại :……………

Thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ…. và năm mới.... Quan cũ về Triều để khuyết, lưu Phúc, lưu Ân. Quan mới xuống thay giám sát vạn dân. Nhân thời khắc chuyển giao này, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật, kính dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai Chu Vương Hành Khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan, Ngài đương niên Triệu Vương Hành Khiển, Tam Thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan. Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương. Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia Táo Quân. Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản khu vực, cúi xin các ngài giáng phó thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Mong các ngài ban cho chúng con sức khỏe, may mắn, bình an, làm việc thuận lợi, hanh thông, vạn sự như ý, mọi người trong gia đình được hưởng phần lợi lộc.

Dãi tấm lòng thành, Cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Bài cúng giao thừa trong nhà, ngoài trời dành cho gia chủ. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi!