Đoán Điềm Lành Dữ Theo Khung Giờ
Góc Tử Vi

Đoán Điềm Lành Dữ

Trong nghiên cứu tâm linh, cơ thể con người, từ chỉ tay, nét mặt, tướng đi. Cho đến thần khí qua dáng mũi...đều mang dự báo về tương lai. Đặc biệt hơn cả là giác quan thứ 6. Đây là cảm nhận vận khí xảy đến trong tương lai gần, được linh ứng qua các phản ứng như: Hắt hơi, nhảy mũi, chiêm bao, mặt nóng, ù tai ... Những dự báo này đến một cách vô thức, cả ban ngày lẫn lúc chìm say trong giấc ngủ.

Dưới đây là bộ luận giải điềm báo từ các sự vật, hiện tượng hàng ngày quý vị có thể gặp phải. 

Tiện ích đoán điềm lành dữ căn cứ sự vật, hiện tượng để dự đoán an cát, hoạ kiếp trong 12- 48 giờ. Xem luận đoán trên đây sẽ giúp quý vị vui vẻ đón nhận tin vui, hỷ sự đến. Đồng thời có được cách phòng tránh , tâm trí bình tĩnh để xử lý tình huống không may.