Gieo Quẻ Hỏi Việc - Xem Sự Việc Sắp Tới Thuận Lợi Không?
Góc Tử Vi

Gieo Quẻ Hỏi Việc

Xem quẻ hỏi việc dựa trên 64 quẻ bói trong Kinh Dịch số, luận đoán tương lai gồm: Sự nghiệp, công danh, tình duyên, gia đạo, thi cử, cuộc sống...linh nghiệm. Ứng với tâm thành, mệnh chủ có thể gieo quẻ khi có vướng mắc trong lòng.

Tiến hành gieo quẻ: Chọn việc muốn hỏi tương ứng, thả lỏng tinh thần, khấn xin: Phục Hy, Thần Tài, Văn Vương, Thiên Hoàng, Chu Công, Kim Niên Đương, chư vị Đại Đức Thánh Hiền. 

“Nay con (Họ tên) có việc...chưa được tỏ tường, thành tâm kính hỏi. Xin trời bảo sao, quẻ dịch cho con được biết.”

Ấn xem để khởi quẻ dịch!

Quẻ vạn sự

Gieo quẻ hỏi việc là gì?

Gieo quẻ hỏi việc theo Kinh dịch mang nội hàm sâu xa, kết nối ý nguyện của người đương giới đến thần linh. Nhờ quẻ dịch, quý vị có thể hoá giải phần nào khúc mắc, nghi vấn trong lòng.

Lưu ý: Khi gieo quẻ hỏi việc, kết quả ứng nghiệm phần lớn dựa vào lòng thành tâm. Do đó, mỗi quẻ gieo cho một việc cần hỏi. Đồng thời khi gieo quẻ nên tập trung, tĩnh tâm.

Khi nào cần Gieo Quẻ Hỏi Việc

Gieo quẻ đoán việc khi:

  • Quý vị còn có những phân vân cần giải đáp. Nhờ lời khuyên từ quẻ dịch để đưa ra được quyết định và hướng đi đúng đắn.
  • Quý vị cần tìm căn nguyên chân tướng sự việc, tìm sự thật ẩn đằng sau câu chuyện nào đó.
  • Quý vị muốn luận đoán ý người, tìm hiểu suy nghĩ của họ về mình
  • Hỏi về cơ hội, ngày lành tháng tốt tiến hành đi xa, công việc, đợi người, mất của, có nên hợp tác với lời mời nào đó không

Trong lịch sử Trung Hoa cổ, người am hiểu về quẻ dịch có thể phát huy tốt tài năng, sức mạnh khi chọn được quẻ cát. Đối với quẻ hung, có thể thay đổi vận mệnh bằng cách giả Tượng. Bên cạnh đó, khi luận quẻ cần tâm an, suy nghĩ tích cực. Đồng thời làm nhiều việc thiện trong cuộc sống, khi ấy trời cao ắt ban phước lành, vận hung hoá cát.