Nốt Ruồi Trên Mặt Phụ Nữ - Ý Nghĩa Vị Trí Nốt Ruồi Trên Mặt Nữ
Góc Tử Vi

Xem Nốt Ruồi Trên Khuôn Mặt Phụ Nữ

Theo thuật xem tướng, bói nốt ruồi trên khuôn mặt phụ nữ sẽ tiết lộ được cốt cách, vận số của họ trong tương lai. Tùy từng vị trí nốt ruồi để dự đoán được phước lộc, cát hung.

Các cụ quan niệm rằng, người con gái có nốt ruồi ở vị trí tốt sẽ sở hữu gương mặt khả ái, đường tình duyên tốt đẹp. Ngược lại, nốt ruồi ở vị trí xấu có thể cản trở học vấn, tiền tài, hôn nhân.

Dưới đây là luận giải ý nghĩa nốt ruồi tương ứng tại mỗi vị trí khác nhau trên khuôn mặt người phụ nữ, hãy khám phá những bí ẩn được tiết lộ đằng sau chúng.

xem nốt ruồi trên mặt phụ nữ

Ý nghĩa xem bói nốt ruồi trên khuôn mặt nữ giới sẽ mang những thông điệp khác nhau. Như vị trí nốt ruồi số 1, người phụ nữ may mắn được trời ban sắc đẹp, nên phát huy ưu điểm để đón đầu may mắn. Vị trí nốt ruồi số 21, đề phòng mất tài sản, chủ nhân có thể tẩy đi tránh điều không may. Đồng thời xem tướng số qua nốt ruồi cũng nhắc nhở quý vị giữ gìn, bảo quản tiền tài tốt hơn.