Thước Lỗ Ban Online - Công Cụ Tra Cứu Chuẩn Xác
Góc Tử Vi

Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ Ban phân định khoảng kích thước tốt - xấu để người sử dụng có thể chọn được kích thước đẹp, và tránh kích thước xấu trong quá trình xây dựng.

Thước lỗ ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...) Thước lỗ ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...) Thước lỗ ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)


Thước lỗ ban là gì?

Thước Lỗ Ban là công cụ phổ biến để đo đạc trong xây dựng Dương Trạch (nhà cửa) và Âm Trạch (mộ phần). Ngoài công dụng đo kích thước thông thường, thước Lỗ Ban còn chia vạch các cung tốt xấu để người sử dụng biết kích thước đẹp nên dùng, xấu nên tránh.

Các loại thước lỗ ban

Hiện nay có 3 loại thước Lỗ Ban được sử dụng rất phổ biến là:

- Thước Lỗ Ban 52cm: Đo thông thủy Dương Trạch

- Thước Lỗ Ban 42,9cm: Đo khoảng đặc Dương Trạch

- Thước Lỗ Ban 39cm: Dùng cho m Trạch & Đồ thờ, cúng.