Tử Vi Hàng Tháng Tuổi Tỵ - Tháng Mới Của Người Tuổi Tỵ
Góc Tử Vi

Tử Vi Hàng Tháng Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ tháng này

Tháng 12 (âm lịch): Từ 03/01/2022 Đến 31/01/2022

Tỵ bị tiểu nhân hãm hại, công việc không thuận lợi lại có nhiều áp lực và khó khăn. Có lúc bạn chán thực sự và chỉ muốn nghỉ việc.

Tiền bạc cũng không ổn, có người vay tiền không chịu trả, đến lúc đòi còn cãi bay cãi biến làm bạn mất hết niềm tin vào bạn bè.

Tình yêu của bạn ở mức ổn định nhưng nếu bạn ở bên cạnh người ấy mà suốt ngày nói chuyện công việc và than vãn thì người ấy cũng sẽ chán bạn đó.