Tử Vi Hàng Tháng Tuổi Tuất - Tháng Mới Của Người Tuổi Tuất
Góc Tử Vi

Tử Vi Hàng Tháng Tuổi Tuất

Tuổi Tuất tháng này

Tháng 1 (âm lịch): Từ 22/01/2023 Đến 19/02/2023

Vận khí của người tuổi Tuất giảm sút, lành ít dữ nhiều, bạn cần chú ý nhiều tới vấn đề sức khỏe trong tháng tới.

Sự nghiệp dậm chân tại chỗ do bạn làm quá nhiều công việc một lúc. Bạn cần phải biết giới hạn của bản thân nằm ở đâu, nên hoàn thành tốt một việc thay vì cố chấp làm nhiều việc một lúc. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì sẽ không có việc nào thành công, đạt kết quả tốt cả.

Tính cách cố chấp của bạn dễ mang đến những sóng gió, mâu thuẫn trong gia đình. Bạn dễ phải đối mặt với sự chia ly trong chuyện tình cảm, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tinh thần bạn.