Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 2 - 2024
Thứ 5 1 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 01/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 22/12/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Phá - Sao: Tỉnh - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Nguyệt đức hợp*, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 6 2 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 02/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 23/12/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Quỷ - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Lôi công, Thổ cẩm, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Chủ nhật 4 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 04/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 25/12/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Tuất, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Tinh - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Thanh long*, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 5 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 05/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thu - Sao: Trương - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh đường*

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 5 8 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 08/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 29/12/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Sửu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Kiến - Sao: Giác - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên quý*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 11 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 11/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 02/01/2024
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bình - Sao: Phòng - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 3 13 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 13/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 04/01/2024
 • Bát tự: Ngày Đinh Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Vĩ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Nhân chuyên, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 14 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 14/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 05/01/2024
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Phá - Sao: Cơ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Nguyệt giải, Giải thần*, Phổ hộ, Dịch mã*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Đại hao*

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 6 16 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 16/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 07/01/2024
 • Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thành - Sao: Ngưu - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Thiên quan*, Hoàng ân*, Tam hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc, Âm thác, Cửu thổ quỷ, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Thụ Tử, Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 7 17 Tháng 2
 • Thứ 7, ngày 17/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 08/01/2024
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Thu - Sao: Nữ - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Ngũ phú*, U vi tinh, Lục hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa phá, Hà khôi, Câu trận, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 18 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 18/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 09/01/2024
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Khai - Sao: Hư - Tiết: Lập xuân
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Ích hậu, Thanh long*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên thuỵ, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Phi ma sát, Lỗ ban sát, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 19 Tháng 2
 • Thứ 2, ngày 19/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 10/01/2024
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Bế - Sao: Nguy - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Đại hồng sa, Thiên ân, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Hoả tai, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 20 Tháng 2
 • Thứ 3, ngày 20/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 11/01/2024
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Kiến - Sao: Thất - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Yếu yên*, Phúc hậu, Thiên quý*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Lục bất thành, Lôi công, Dương thác

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 22 Tháng 2
 • Thứ 5, ngày 22/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 13/01/2024
 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Mãn - Sao: Khuê - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên tài, Lộc khố, Nguyệt ân*, Nguyệt đức*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Cửu không, Quả tú, Phủ đầu dát, Tam tang, Không phòng

 • Ngày kỵ: Tam Nương, Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 6 23 Tháng 2
 • Thứ 6, ngày 23/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 14/01/2024
 • Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bình - Sao: Lâu - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Địa tài, Hoạt diệu, Kim đường*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Nguyệt hình, Ngũ hư, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Chủ nhật 25 Tháng 2
 • Chủ nhật, ngày 25/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 16/01/2024
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Mão - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Kính tâm, Ngọc đường*, Thiên phúc, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 28 Tháng 2
 • Thứ 4, ngày 28/02/2024
 • Âm lịch: Ngày 19/01/2024
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Dần, Năm Giáp Thìn
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Thành - Sao: Sâm - Tiết: Vũ Thủy
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Thiên quan*, Hoàng ân*, Tam hợp*, Nguyệt Không, Trực tinh, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Nguyệt yếm đại hoạ, Cô thần, Quỷ khốc, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết