Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 10 - 2023
Thứ 3 3 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 03/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/08/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Thu - Sao: Thất - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Phúc sinh, Tuế hợp, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên phúc, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ ban sát, Cửu thổ quỷ, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 6 Tháng 10
 • Thứ 6, ngày 06/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 22/08/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Kiến - Sao: Lâu - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ích hậu, Ngọc đường*, Quan nhật, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Nguyệt hình, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chính chuyển

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 7 7 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 07/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 23/08/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Tuất, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Trừ - Sao: Vị - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Minh tinh, U vi tinh, Tục thế, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Hoả tai, Nguyệt hoả, Tam tang, Quỷ khốc, Ly sàng, Ly Sào, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 2 9 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 09/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/08/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Dân nhật, Nguyệt đức*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 3 10 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 10/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/08/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Bình - Sao: Chuỷ - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Tứ thời đại mộ, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 13 Tháng 10
 • Thứ 6, ngày 13/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/08/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thìn, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Phá - Sao: Quỷ - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Kính tâm, Hoạt diệu, Lục hợp*, Mẫu thương*, Nguyệt Không, Thiên phúc

 • Sao xấu:

  Nguyệt hư

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 16 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 16/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/09/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Thu - Sao: Trương - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  U vi tinh, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Chu tước, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 18 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 18/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/09/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bế - Sao: Chẩn - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Địa tài, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Nguyệt hoả, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Cửu thổ quỷ, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 5 19 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 19/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 05/09/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Tuất, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Kiến - Sao: Giác - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Mãn đức tinh, Nguyệt ân*, Thiên quý*, Thiên ân, Sát công

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Bạch hổ, Tội chỉ, Tam tang, Quỷ khốc, Ly sàng, Dương thác, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 21 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 21/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/09/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Mãn - Sao: Đê - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ, Dân nhật, Nguyệt Không, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ ôn, Hoàng sa, Phi ma sát, Ngũ quỹ, Quả tú, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 22 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 22/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/09/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Bình - Sao: Phòng - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hư, Thần cách

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 23 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 23/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/09/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Định - Sao: Tâm - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tam hợp*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công, Âm thác

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 3 24 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 24/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/09/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Chấp - Sao: Vĩ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Lục hợp*

 • Sao xấu:

  Câu trận, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 25 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 25/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 11/09/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Phá - Sao: Cơ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Giải thần*, Ích hậu, Thanh long*, Mẫu thương*, Nguyệt đức*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 6 27 Tháng 10
 • Thứ 6, ngày 27/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 13/09/2023
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Thành - Sao: Ngưu - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt giải, Yếu yên*, Tam hợp*, Đại hồng sa, Ngũ hợp, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 7 28 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 28/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 14/09/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Thu - Sao: Nữ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  U vi tinh, Đại hồng sa, Ngũ hợp, Sát công

 • Sao xấu:

  Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Chu tước, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 2 30 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 30/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/09/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bế - Sao: Nguy - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Địa tài, Kim đường*, Nguyệt đức hợp*, Thiên quý*, Ngũ hợp, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Nguyệt hoả, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chuyển sát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết