Xem Ngày Cắt Tóc - Lịch Cắt Tóc - Cắt Tóc Ngày Nào Tốt
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 1 - 2022
Thứ 7 1 Tháng 1
 • Thứ 7, ngày 01/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 29/11/2021
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Mãn - Sao: Vị - Tiết: Đông chí
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên mã, Lộc khố, Phúc sinh, Dịch mã*, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Hoàng sa, Bạch hổ, Quả tú, Hoang vu, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 3 4 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 04/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 02/12/2021
 • Bát tự: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Chấp - Sao: Chuỷ - Tiết: Đông chí
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc đường*, Tam hợp*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Cửu không, Ly sàng

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 6 Tháng 1
 • Thứ 5, ngày 06/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 04/12/2021
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Phá - Sao: Tỉnh - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Ngũ hợp, Sát công

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 6 7 Tháng 1
 • Thứ 6, ngày 07/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 05/12/2021
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Quỷ - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Trực tinh, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Lôi công, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Chủ nhật 9 Tháng 1
 • Chủ nhật, ngày 09/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 07/12/2021
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Tinh - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Thanh long*, Đại hồng sa, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 10 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 10/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 08/12/2021
 • Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Khai - Sao: Trương - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Nguyệt tài, Âm đức, Ích hậu, Dịch mã*, Phúc hậu, Minh đường*, Thiên quý*, Ngũ hợp, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Nhân cách, Âm thác, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 11 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 11/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 09/12/2021
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Bế - Sao: Dực - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Cát khánh, Tục thế, Lục hợp*, Nguyệt Không, Thiên ân, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Hoả tai, Hoàng sa, Tội chỉ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 12 Tháng 1
 • Thứ 4, ngày 12/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 10/12/2021
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Kiến - Sao: Chẩn - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Yếu yên*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Chu tước, Tam tang, Không phòng, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 13 Tháng 1
 • Thứ 5, ngày 13/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 11/12/2021
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Trừ - Sao: Giác - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên ân, Trực tinh, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 15 Tháng 1
 • Thứ 7, ngày 15/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 13/12/2021
 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Bình - Sao: Đê - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:
 • Sao xấu:

  Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch hổ, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 16 Tháng 1
 • Chủ nhật, ngày 16/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 14/12/2021
 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Định - Sao: Phòng - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Cửu không, Ly sàng, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 18 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 18/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 16/12/2021
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Phá - Sao: Vĩ - Tiết: Tiểu hàn
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Phổ hộ, Hoàng ân*, Nguyệt ân*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Lục bất thành, Thần cách, Huyền vũ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 21 Tháng 1
 • Thứ 6, ngày 21/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 19/12/2021
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Ngưu - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Thanh long*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Ngũ quỹ, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 24 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 24/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 22/12/2021
 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Kiến - Sao: Nguy - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Yếu yên*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Thổ phủ, Chu tước, Tam tang, Không phòng, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Vãng Vong, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 3 25 Tháng 1
 • Thứ 3, ngày 25/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 23/12/2021
 • Bát tự: Ngày Mậu Dần, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Trừ - Sao: Thất - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thuỵ, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Địa tặc, Hoang vu, Ly Sào, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 27 Tháng 1
 • Thứ 5, ngày 27/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 25/12/2021
 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Bình - Sao: Khuê - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Bạch hổ

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 6 28 Tháng 1
 • Thứ 6, ngày 28/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 26/12/2021
 • Bát tự: Ngày Tân Tỵ, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Định - Sao: Lâu - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Mãn đức tinh, Ngọc đường*, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Thiên ân, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Cửu không, Ly sàng, Ly Sào, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 31 Tháng 1
 • Thứ 2, ngày 31/01/2022
 • Âm lịch: Ngày 29/12/2021
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Sửu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Tất - Tiết: Đại hàn
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Ngũ phú*, Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Trực tinh, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Lôi công, Thổ cẩm

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết