Xem Ngày Cắt Tóc - Lịch Cắt Tóc - Cắt Tóc Ngày Nào Tốt
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 10 - 2021
Thứ 6 1 Tháng 10
 • Thứ 6, ngày 01/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 25/08/2021
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Thu - Sao: Ngưu - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Phúc sinh, Tuế hợp, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ ban sát, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 2 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 02/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 26/08/2021
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Khai - Sao: Nữ - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Địa tài, Âm đức, Kim đường*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nhân cách, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 3 5 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 05/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 29/08/2021
 • Bát tự: Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Dậu, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Trừ - Sao: Thất - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Minh tinh, U vi tinh, Tục thế

 • Sao xấu:

  Hoả tai, Nguyệt hoả, Tam tang, Quỷ khốc, Ly sàng

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 7 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 07/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 02/09/2021
 • Bát tự: Ngày Mậu Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Bình - Sao: Khuê - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ, Dân nhật, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ ôn, Hoàng sa, Phi ma sát, Ngũ quỹ, Quả tú, Ly Sào, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 9 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 09/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 04/09/2021
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Định - Sao: Vị - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tam hợp*, Nguyệt ân*, Thiên quý*, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Chủ nhật 10 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 10/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 05/09/2021
 • Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Chấp - Sao: Mão - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Lục hợp*, Nguyệt đức hợp*, Thiên quý*, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Câu trận, Hoang vu, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 12 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 12/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 07/09/2021
 • Bát tự: Ngày Quý Tỵ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Nguy - Sao: Chuỷ - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Nguyệt tài, Cát khánh, Âm đức, Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Địa tặc, Hoả tai, Nhân cách, Huyền vũ, Thổ cẩm, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 4 13 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 13/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 08/09/2021
 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Thành - Sao: Sâm - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt giải, Yếu yên*, Tam hợp*, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 5 14 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 14/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 09/09/2021
 • Bát tự: Ngày Ất Mùi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Thu - Sao: Tỉnh - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  U vi tinh, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Chu tước, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 15 Tháng 10
 • Thứ 6, ngày 15/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 10/09/2021
 • Bát tự: Ngày Bính Thân, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Khai - Sao: Quỷ - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thiên tài, Dịch mã*, Phúc hậu, Nguyệt đức*, Thiên đức*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 16 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 16/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 11/09/2021
 • Bát tự: Ngày Đinh Dậu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bế - Sao: Liễu - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Địa tài, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Nguyệt hoả, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Thiên địa chính chuyển

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 18 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 18/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 13/09/2021
 • Bát tự: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Trừ - Sao: Trương - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngũ phú*, Kính tâm, Hoàng ân*, Ngọc đường*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Hoang vu, Hoả tinh, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 3 19 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 19/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 14/09/2021
 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Mãn - Sao: Dực - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ, Dân nhật, Nguyệt ân*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ ôn, Hoàng sa, Phi ma sát, Ngũ quỹ, Quả tú, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 21 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 21/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 16/09/2021
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Định - Sao: Giác - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tam hợp*, Nguyệt Không, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Chủ nhật 24 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 24/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 19/09/2021
 • Bát tự: Ngày Ất Tỵ, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Nguy - Sao: Phòng - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Nguyệt tài, Cát khánh, Âm đức, Tuế hợp, Tục thế, Minh đường*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Địa tặc, Hoả tai, Nhân cách, Huyền vũ, Thổ cẩm, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 27 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 27/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 22/09/2021
 • Bát tự: Ngày Mậu Thân, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Khai - Sao: Cơ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thiên tài, Dịch mã*, Phúc hậu, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên tặc, Ly Sào, Hoả tinh, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 5 28 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 28/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 23/09/2021
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bế - Sao: Đẩu - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Địa tài, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Nguyệt hoả, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Cửu thổ quỷ, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 7 30 Tháng 10
 • Thứ 7, ngày 30/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 25/09/2021
 • Bát tự: Ngày Tân Hợi, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Trừ - Sao: Nữ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Ngũ phú*, Kính tâm, Hoàng ân*, Ngọc đường*, Nguyệt đức hợp*, Thiên quý*, Thiên ân, Trực tinh, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Hoang vu, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Chủ nhật 31 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 31/10/2021
 • Âm lịch: Ngày 26/09/2021
 • Bát tự: Ngày Nhâm Tý, Tháng Mậu Tuất, Năm Tân Sửu
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Mãn - Sao: Hư - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Minh tinh, Lộc khố, Phổ hộ, Dân nhật, Nguyệt Không, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Thổ ôn, Hoàng sa, Phi ma sát, Ngũ quỹ, Quả tú, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết