Xem Ngày Cắt Tóc - Ngày Nào Cắt Tóc Tốt Đem Lại Nhiều May Mắn
Góc Tử Vi

Xem Ngày Cắt Tóc

Mái tóc không chỉ quyết định vẻ đẹp thẩm mỹ bên ngoài, mà dường như nó còn có mối liên hệ với vận may, tài lộc của mỗi người. Bởi vậy mà mỗi khi cắt tóc, người xưa thường chọn ngày lành tháng tốt. Tiện ích xem ngày cắt tóc dưới đây sẽ giúp quý vị chọn ngày đẹp cắt tóc để "Đón tài rước lộc".

NGÀY NGÀY TỐT CẮT TÓC THÁNG 11 - 2022
Thứ 3 1 Tháng 11
 • Thứ 3, ngày 01/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 08/10/2022
 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thành - Sao: Thất - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thanh long*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Hoàng sa, Hoang vu, Cửu thổ quỷ, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 2 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 02/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 09/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thu - Sao: Bích - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh đường*, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Cô thần, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 3 Tháng 11
 • Thứ 5, ngày 03/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 10/10/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Khai - Sao: Khuê - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 6 4 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 04/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 11/10/2022
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Bế - Sao: Lâu - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Ngũ hợp, Sát công

 • Sao xấu:

  Phi ma sát, Chu tước, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Chủ nhật 6 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 06/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 13/10/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Trừ - Sao: Mão - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim đường*, Thiên quý*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Dương thác, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tứ Tuyệt, Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 2 7 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 07/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 14/10/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 4 9 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 09/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 16/10/2022
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Bình - Sao: Sâm - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Ngũ phú*, Lục hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Tiểu hao, Hà khôi, Ngũ hư, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 12 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 12/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 19/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Phá - Sao: Liễu - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Kính tâm, Dịch mã*, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Ly sàng, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 15 Tháng 11
 • Thứ 3, ngày 15/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 22/10/2022
 • Bát tự: Ngày Nhâm Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Thu - Sao: Dực - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Mẫu thương*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng

 • Ngày kỵ: Thụ Tử, Trùng Phục, Tam Nương, Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 4 16 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 16/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 23/10/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Khai - Sao: Chẩn - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Phi ma sát, Chu tước, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 6 18 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 18/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 25/10/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Kiến - Sao: Cang - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim đường*, Nguyệt ân*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 19 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 19/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 26/10/2022
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Trừ - Sao: Đê - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 3 22 Tháng 11
 • Thứ 3, ngày 22/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 29/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mão, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Định - Sao: Vĩ - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Âm đức, Mãn đức tinh, Dân nhật, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Thiên ân, Thiên thuỵ

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Đại hao*, Nhân cách, Huyền vũ, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 25 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 25/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 02/11/2022
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Ngưu - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 27 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 27/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 04/11/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Hư - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 28 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 28/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 05/11/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Khai - Sao: Nguy - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Nguyệt tài, U vi tinh, Minh đường*, Mẫu thương*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Lỗ ban sát, Không phòng, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 4 30 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 30/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 07/11/2022
 • Bát tự: Ngày Đinh Hợi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Kiến - Sao: Bích - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Phúc hậu, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Chu tước, Tội chỉ

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết