Xem Ngày Đặt Bếp - Ngày Tốt Giờ Tốt Thay Bếp Mới
Góc Tử Vi

Xem Ngày Đặt Bếp

Phòng bếp là nơi vun đắp tình cảm gia đình, gìn giữ tổ ấm hạnh phúc qua những bữa cơm thân mật của các thành viên trong nhà. Vì vậy ngay từ những công đoạn đầu tiên khi xây dựng, gia chủ sẽ tiến hành xem ngày đặt bếp.

Xem ngày đặt bếp để “Đầu xuôi đuôi lọt”, thi công thuận lợi, về sau gia đạo cũng yên ấm, hòa hợp, vợ chồng, con cái đều hạnh phúc viên mãn. Mời bạn đọc tra cứu ngày đẹp đặt bếp theo tháng dưới đây!

NGÀY NGÀY TỐT ĐẶT BẾP THÁNG 11 - 2022
Thứ 4 2 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 02/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 09/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thu - Sao: Bích - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh đường*, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Cô thần, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 3 Tháng 11
 • Thứ 5, ngày 03/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 10/10/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Khai - Sao: Khuê - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 2 7 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 07/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 14/10/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 8 Tháng 11
 • Thứ 3, ngày 08/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 15/10/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Mãn - Sao: Chuỷ - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên thành*, Lộc khố, Ngọc đường*, Nguyệt ân*, Thiên ân, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Câu trận, Quả tú, Tam tang, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 12 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 12/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 19/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Phá - Sao: Liễu - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Kính tâm, Dịch mã*, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Ly sàng, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 13 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 13/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 20/10/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Nguy - Sao: Tinh - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thanh long*, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Hoàng sa, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 14 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 14/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 21/10/2022
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thành - Sao: Trương - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Cô thần, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 4 16 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 16/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 23/10/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Khai - Sao: Chẩn - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Phi ma sát, Chu tước, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ, Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 17 Tháng 11
 • Thứ 5, ngày 17/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 24/10/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bế - Sao: Giác - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Cát khánh, Ích hậu, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Hoả tinh, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 18 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 18/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 25/10/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Kiến - Sao: Cang - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim đường*, Nguyệt ân*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 26 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 26/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 03/11/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Thành - Sao: Nữ - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu trận

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 27 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 27/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 04/11/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Hư - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết

Cách chọn ngày đẹp đặt Bếp

Chọn ngày đặt bếp thì nên chọn các ngày đẹp sau đây:

Bính Dần, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Giáp Thân, Ất Dậu, Nhâm Tý, Giáp Dần, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân.

Nên gặp ngày có các Trực: Định, Thành, Khai.

Hoặc nên chọn ngày tốt theo tháng: 

 • Tháng 1,2: Ngày Tuất, Sửu
 • Tháng 3, 4: Ngày Tý, Mão. 
 • Tháng 5, 6: Ngày Dần, Tỵ. 
 • Tháng 7, 8: Ngày Thìn, Mùi
 • Tháng 9, 10: Ngày Ngọ, Dậu
 • Tháng 11, 12: Ngày Thân, Hợi.

Lưu ý khi chọn ngày đẹp đặt Bếp

Chọn ngày đẹp đặt bếp người xưa thường xem theo tuổi của nữ trạch. Tùy thuộc vào người nữ đó đã lập gia đình hay chưa. Phương pháp này khá phức tạp và chuyên sâu, đòi hỏi người xem phải thông tường các kiến thức về xem ngày.

Ngoài ra, bên cạnh việc xem ngày đặt bếp thì gia chủ cũng cần chọn hướng đặt sao cho hợp tuổi, hợp mệnh nữ trạch. Như vậy may mắn sẽ được gia tăng bội phần.