Xem Ngày Khai Trương Buôn Bán - Ngày Đẹp Mở Cửa Hàng
Góc Tử Vi

Xem Ngày Khai Trương

Xem ngày đẹp khai trương, mở hàng giúp kích hoạt tài lộc, khai thông vượng khí, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt. Để thuận tiện cho việc chọn ngày lành tháng tốt khai trương, mời bạn đọc tra cứu chức năng dưới đây.

Công cụ tra cứu ngày đẹp khai trương được xây dựng dựa theo kiến thức về Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư,  m dương ngũ hành, Can chi xung hợp... 

NGÀY NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG, MỞ HÀNG THÁNG 11 - 2022
Thứ 4 2 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 02/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 09/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thu - Sao: Bích - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh đường*, Tam hợp*, Nguyệt đức hợp*, Ngũ hợp

 • Sao xấu:

  Cô thần, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 3 Tháng 11
 • Thứ 5, ngày 03/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 10/10/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Khai - Sao: Khuê - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Kiếp sát*, Địa phá, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Thổ cẩm, Không phòng

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 6 4 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 04/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 11/10/2022
 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Bế - Sao: Lâu - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương*, Ngũ hợp, Sát công

 • Sao xấu:

  Phi ma sát, Chu tước, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 2 7 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 07/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 14/10/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Nguyệt đức*, Thiên ân, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ: Nguyệt Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 3 8 Tháng 11
 • Thứ 3, ngày 08/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 15/10/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Mãn - Sao: Chuỷ - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên thành*, Lộc khố, Ngọc đường*, Nguyệt ân*, Thiên ân, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Câu trận, Quả tú, Tam tang, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 9 Tháng 11
 • Thứ 4, ngày 09/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 16/10/2022
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên lao
 • Trực: Bình - Sao: Sâm - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Minh tinh, Ngũ phú*, Lục hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Tiểu hao, Hà khôi, Ngũ hư, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 12 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 12/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 19/10/2022
 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Phá - Sao: Liễu - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Kính tâm, Dịch mã*, Nguyệt đức hợp*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Nguyệt phá, Ly sàng, Ly Sào

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 13 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 13/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 20/10/2022
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Nguy - Sao: Tinh - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thanh long*, Nguyệt Không, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Hoàng sa, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 14 Tháng 11
 • Thứ 2, ngày 14/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 21/10/2022
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Thành - Sao: Trương - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt tài, Phúc sinh, Minh đường*, Tam hợp*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Cô thần, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 5 17 Tháng 11
 • Thứ 5, ngày 17/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 24/10/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Bế - Sao: Giác - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Cát khánh, Ích hậu, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Quỷ khốc, Hoang vu, Hoả tinh, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 18 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 18/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 25/10/2022
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Kiến - Sao: Cang - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Kim đường*, Nguyệt ân*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Thổ phủ, Thiên ôn, Hoả tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỹ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 19 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 19/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 26/10/2022
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Trừ - Sao: Đê - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên mã, U vi tinh, Yếu yên*, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Bạch hổ, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 20 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 20/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 27/10/2022
 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Hợi, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Mãn - Sao: Phòng - Tiết: Lập đông
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên thành*, Lộc khố, Ngọc đường*, Thiên phúc, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Câu trận, Quả tú, Tam tang, Cửu thổ quỷ

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 6 25 Tháng 11
 • Thứ 6, ngày 25/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 02/11/2022
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Nguy - Sao: Ngưu - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Giải thần*, Tục thế, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Nguyệt phá, Thiên tặc, Hoả tai, Phi ma sát, Ngũ hư, Hoang vu, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 26 Tháng 11
 • Thứ 7, ngày 26/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 03/11/2022
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Thành - Sao: Nữ - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Cát khánh, Nguyệt giải, Yếu yên*, Thiên quý*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nguyệt hoả, Nguyệt hư, Ngũ quỹ, Câu trận

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Tam Nương
Xem chi tiết
Chủ nhật 27 Tháng 11
 • Chủ nhật, ngày 27/11/2022
 • Âm lịch: Ngày 04/11/2022
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Nhâm Tý, Năm Nhâm Dần
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Thu - Sao: Hư - Tiết: Tiểu tuyết
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Hoàng ân*, Thanh long*, Tam hợp*, Mẫu thương*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*, Sát công, Thiên đức hợp*

 • Sao xấu:

  Cửu không, Cô thần, Thổ cẩm, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết

Tại sao cần xem ngày đẹp khai trương?

Đối với những người làm ăn, buôn bán, ngày khai trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người Việt quan niệm rằng “Đầu xuôi đuôi lọt”, vì thế trong ngày khởi đầu này mọi việc thuận lợi, tài lộc thì về sau kinh doanh buôn bán cũng được dễ dàng, phát tài nhanh chóng.

Để ngày khai trương được diễn ra thuận lợi thì xem ngày đẹp là thủ tục không thể thiếu. Ngày đẹp là những ngày hợp tuổi người chủ, và có thời tiết thuận lợi để tiến hành việc trọng đại này. 

Cách xem ngày đẹp khai trương

Có rất nhiều phương pháp xem ngày đẹp khai trương, dưới đây Lich365.net sẽ giới thiệu tới quý vị những ngày tốt nên lựa chọn.

Ngày Đại An: Là vững mạnh, trường tồn, thành công, thịnh vượng

Ngày Tiểu Cát: Cát lợi, mang may mắn cho công việc kinh doanh, làm ăn thuận lợi, tiền bạc thu về.

Ngày Tốc Hỷ: Chiến thắng vang dội, nhanh chóng đạt được kết quả tốt.

Ngày xấu cần tránh khi khai trương

 • Ngày Tam Nương: Là ngày xấu, không suôn sẻ cho khai trương, mở hàng
 • Ngày Xích Khẩu: Dễ mâu thuẫn, bất đồng trong giao tiếp, có thể là với nhân viên hoặc khách hàng.
 • Ngày Không Vong: Kinh doanh, làm ăn dễ thất thoát tiền của.
 • Ngoài ra còn một số ngày xấu khác cần kiêng kỵ như: Ngày Dương Công Kỵ, ngày Thọ Tử, ngày Sát Chủ Dương.

Khai trương, mở hàng là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho công việc làm ăn. Cùng với đó là những niềm hy vọng, khát vọng của chủ kinh doanh về cuộc sống giàu sang phú quý, công việc thuận lợi, phát tài phát lộc.

Hy vọng qua chức năng xem ngày khai trương, quý vị sẽ tra cứu được ngày đẹp để tiến hành công việc kinh doanh, buôn bán của mình.