Xem Ngày Khai Trương Buôn Bán - Ngày Đẹp Mở Cửa Hàng
Góc Tử Vi

Xem Ngày Khai Trương

Xem ngày đẹp khai trương, mở hàng giúp kích hoạt tài lộc, khai thông vượng khí, kinh doanh thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt. Để thuận tiện cho việc chọn ngày lành tháng tốt khai trương, mời bạn đọc tra cứu chức năng dưới đây.

Công cụ tra cứu ngày đẹp khai trương được xây dựng dựa theo kiến thức về Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư,  m dương ngũ hành, Can chi xung hợp... 

NGÀY NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG, MỞ HÀNG THÁNG 9 - 2023
Chủ nhật 3 Tháng 9
 • Chủ nhật, ngày 03/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/07/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Định - Sao: Hư - Tiết: Xử thử
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Dân nhật, Hoàng ân*, Thanh long*, Tam hợp*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Đại hao*

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Thứ 2 4 Tháng 9
 • Thứ 2, ngày 04/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 20/07/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Chấp - Sao: Nguy - Tiết: Xử thử
 • Sao tốt:

  Minh đường*, Mẫu thương*, Thiên phúc, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Ngũ quỹ, Hoả tinh, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 3 5 Tháng 9
 • Thứ 3, ngày 05/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 21/07/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Dần, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Phá - Sao: Thất - Tiết: Xử thử
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Giải thần*, Dịch mã*, Nguyệt Không, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Nguyệt hình, Không phòng, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 8 Tháng 9
 • Thứ 6, ngày 08/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 24/07/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Thu - Sao: Lâu - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Địa tài, Ngũ phú*, U vi tinh, Yếu yên*, Lục hợp*, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Tiểu hồng sa, Kiếp sát*, Địa phá, Thần cách, Hà khôi, Lôi công, Thổ cẩm, Ly Sào, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 9 Tháng 9
 • Thứ 7, ngày 09/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/07/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Thu - Sao: Vị - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thiên mã, Nguyệt tài, Đại hồng sa, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên ngục, Thiên hoả, Hoàng sa, Phi ma sát, Bạch hổ, Lỗ ban sát

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Chủ nhật 10 Tháng 9
 • Chủ nhật, ngày 10/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/07/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Ngọc đường
 • Trực: Khai - Sao: Mão - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Thiên thành*, Tuế hợp, Ngọc đường*, Đại hồng sa, Thiên quý*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Địa tặc, Nguyệt hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 13 Tháng 9
 • Thứ 4, ngày 13/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 29/07/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Tuất, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Trừ - Sao: Sâm - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Thiên phú, Thiên quan*, Lộc khố, Kính tâm

 • Sao xấu:

  Thổ ôn, Thiên tặc, Quả tú, Tam tang, Quỷ khốc, Ly sàng, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Trùng Phục, Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 14 Tháng 9
 • Thứ 5, ngày 14/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 30/07/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Hợi, Tháng Canh Thân, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Mãn - Sao: Tỉnh - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Nguyệt giải, Hoạt diệu, Phổ hộ, Thiên phúc

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hao, Nguyệt hoả, Băng tiêu ngoạ hãm, Câu trận, Ngũ hư, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 15 Tháng 9
 • Thứ 6, ngày 15/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 01/08/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Bình - Sao: Quỷ - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Dân nhật, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 7 16 Tháng 9
 • Thứ 7, ngày 16/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/08/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Định - Sao: Liễu - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Tam hợp*, Mẫu thương*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Cửu thổ quỷ, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 5 21 Tháng 9
 • Thứ 5, ngày 21/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 07/08/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Thu - Sao: Giác - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Phúc sinh, Tuế hợp, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ ban sát, Hoả tinh, Đại không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương
Xem chi tiết
Thứ 6 22 Tháng 9
 • Thứ 6, ngày 22/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/08/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mùi, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Khai - Sao: Cang - Tiết: Bạch lộ
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Địa tài, Âm đức, Kim đường*, Đại hồng sa, Nguyệt ân*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Nhân cách, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Tứ Ly, Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 7 23 Tháng 9
 • Thứ 7, ngày 23/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/08/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Bạch hổ
 • Trực: Bế - Sao: Đê - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên mã, Thánh tâm, Ngũ phú*, Cát khánh, Phúc hậu, Nguyệt Không, Thiên phúc, Sát công, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên ôn, Bạch hổ, Lôi công

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 6 29 Tháng 9
 • Thứ 6, ngày 29/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 15/08/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Chấp - Sao: Ngưu - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Giải thần*, Thanh long*, Nguyệt đức*, Thiên quý*, Thiên thuỵ, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Hoàng sa, Đại không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 7 30 Tháng 9
 • Thứ 7, ngày 30/09/2023
 • Âm lịch: Ngày 16/08/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Phá - Sao: Nữ - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Minh đường*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Thần cách, Phi ma sát, Tội chỉ, Ngũ hư, Không phòng, Hoang vu, Ly Sào, Hoả tinh

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết

Tại sao cần xem ngày đẹp khai trương?

Đối với những người làm ăn, buôn bán, ngày khai trương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người Việt quan niệm rằng “Đầu xuôi đuôi lọt”, vì thế trong ngày khởi đầu này mọi việc thuận lợi, tài lộc thì về sau kinh doanh buôn bán cũng được dễ dàng, phát tài nhanh chóng.

Để ngày khai trương được diễn ra thuận lợi thì xem ngày đẹp là thủ tục không thể thiếu. Ngày đẹp là những ngày hợp tuổi người chủ, và có thời tiết thuận lợi để tiến hành việc trọng đại này. 

Cách xem ngày đẹp khai trương

Có rất nhiều phương pháp xem ngày đẹp khai trương, dưới đây Lich365.net sẽ giới thiệu tới quý vị những ngày tốt nên lựa chọn.

Ngày Đại An: Là vững mạnh, trường tồn, thành công, thịnh vượng

Ngày Tiểu Cát: Cát lợi, mang may mắn cho công việc kinh doanh, làm ăn thuận lợi, tiền bạc thu về.

Ngày Tốc Hỷ: Chiến thắng vang dội, nhanh chóng đạt được kết quả tốt.

Ngày xấu cần tránh khi khai trương

 • Ngày Tam Nương: Là ngày xấu, không suôn sẻ cho khai trương, mở hàng
 • Ngày Xích Khẩu: Dễ mâu thuẫn, bất đồng trong giao tiếp, có thể là với nhân viên hoặc khách hàng.
 • Ngày Không Vong: Kinh doanh, làm ăn dễ thất thoát tiền của.
 • Ngoài ra còn một số ngày xấu khác cần kiêng kỵ như: Ngày Dương Công Kỵ, ngày Thọ Tử, ngày Sát Chủ Dương.

Khai trương, mở hàng là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho công việc làm ăn. Cùng với đó là những niềm hy vọng, khát vọng của chủ kinh doanh về cuộc sống giàu sang phú quý, công việc thuận lợi, phát tài phát lộc.

Hy vọng qua chức năng xem ngày khai trương, quý vị sẽ tra cứu được ngày đẹp để tiến hành công việc kinh doanh, buôn bán của mình.