Xem Ngày Xuất Hành - Chọn Ngày Giờ Tốt Xuất Hành
Góc Tử Vi

Xem Ngày Xuất Hành

Mỗi khi xuất hành đi xa làm việc trọng đại, người Việt thường xem ngày đẹp để khởi sự. Xem ngày là hình thức chọn ngày hoàng đạo, ngày tốt, đại cát đại lợi, được thần tốt cai quản để thực hiện những việc quan trọng. 
 
Người đi xa làm ăn buôn bán xuất hành vào ngày đẹp thì buôn may bán đắt, thuận buồm xuôi gió, thành công mỹ mãn. Người đi thi cử thì đỗ đạt cao sang, tinh tường hơn người. Xem ngày đẹp xuất hành để tránh tai ương không đáng có trên đường đi, di chuyển thuận lợi, bình an. 
 
Xem ngày xuất hành cần dựa trên Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục điệu, Thập Nhị Bác Tú, Thập Nhị Kiến Trừ, Ngọc Hạp Thông Thư, Âm dương ngũ hành, Can chi xung hợp… Tất cả sẽ được tổng hợp trong chức năng này, mời quý vị tra cứu!
NGÀY NGÀY TỐT XUẤT HÀNH THÁNG 10 - 2023
Thứ 3 3 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 03/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 19/08/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Thu - Sao: Thất - Tiết: Thu phân
 • Sao tốt:

  Thiên tài, Phúc sinh, Tuế hợp, Hoàng ân*, Đại hồng sa, Nguyệt Không, Thiên phúc, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Địa phá, Địa tặc, Băng tiêu ngoạ hãm, Cửu không, Lỗ ban sát, Cửu thổ quỷ, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 9 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 09/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 25/08/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Tý, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Mãn - Sao: Tất - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Dân nhật, Nguyệt đức*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Tiểu hao, Lục bất thành, Hà khôi, Hoả tinh

 • Ngày kỵ: Vãng Vong
Xem chi tiết
Thứ 3 10 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 10/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 26/08/2023
 • Bát tự: Ngày Tân Sửu, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Bình - Sao: Chuỷ - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Mãn đức tinh, Tam hợp*, Mẫu thương*, Thiên quý*

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Tứ thời đại mộ, Cửu thổ quỷ, Ly Sào, Xích khẩu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 11 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 11/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 27/08/2023
 • Bát tự: Ngày Nhâm Dần, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Thanh long
 • Trực: Định - Sao: Sâm - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Giải thần*, Thanh long*, Sát công, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Kiếp sát*, Hoàng sa, Cửu thổ quỷ, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ: Tam Nương, Dương Công Kỵ
Xem chi tiết
Thứ 5 12 Tháng 10
 • Thứ 5, ngày 12/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 28/08/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Mão, Tháng Tân Dậu, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Minh đường
 • Trực: Chấp - Sao: Tỉnh - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Minh đường*, Nguyệt ân*, Trực tinh

 • Sao xấu:

  Nguyệt phá, Thiên tặc, Nguyệt yếm đại hoạ, Thần cách, Phi ma sát, Tội chỉ, Ngũ hư, Không phòng, Hoang vu

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 15 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 15/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 01/09/2023
 • Bát tự: Ngày Bính Ngọ, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Thiên hình
 • Trực: Thành - Sao: Tinh - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Thiên hỷ, Nguyệt giải, Yếu yên*, Tam hợp*, Đại hồng sa, Nguyệt đức*, Thiên đức*

 • Sao xấu:

  Cô thần, Lỗ ban sát, Không phòng, Xích khẩu

 • Ngày kỵ: Sát Chủ
Xem chi tiết
Thứ 2 16 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 16/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 02/09/2023
 • Bát tự: Ngày Đinh Mùi, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Chu Tước
 • Trực: Thu - Sao: Trương - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  U vi tinh, Đại hồng sa

 • Sao xấu:

  Địa phá, Băng tiêu ngoạ hãm, Hà khôi, Chu tước, Nguyệt hình, Ngũ hư, Tứ thời cô quả, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 4 18 Tháng 10
 • Thứ 4, ngày 18/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 04/09/2023
 • Bát tự: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim đường
 • Trực: Bế - Sao: Chẩn - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Địa tài, Kim đường*

 • Sao xấu:

  Thiên lại, Nguyệt hoả, Nguyệt kiến chuyển sát, Phủ đầu dát, Cửu thổ quỷ, Ly Sào

 • Ngày kỵ: Trùng Phục
Xem chi tiết
Chủ nhật 22 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 22/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 08/09/2023
 • Bát tự: Ngày Quý Sửu, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Nguyên vũ
 • Trực: Bình - Sao: Phòng - Tiết: Hàn lộ
 • Sao tốt:

  Phúc sinh, Hoạt diệu, Mẫu thương*, Thiên ân

 • Sao xấu:

  Thiên cương*, Tiểu hồng sa, Tiểu hao, Nguyệt hư, Thần cách

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Thứ 2 23 Tháng 10
 • Thứ 2, ngày 23/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 09/09/2023
 • Bát tự: Ngày Giáp Dần, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Tư mệnh
 • Trực: Định - Sao: Tâm - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thiên quan*, Tam hợp*, Nhân chuyên

 • Sao xấu:

  Đại hao*, Nguyệt yếm đại hoạ, Cửu không, Lôi công, Âm thác

 • Ngày kỵ: Thụ Tử
Xem chi tiết
Thứ 3 24 Tháng 10
 • Thứ 3, ngày 24/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 10/09/2023
 • Bát tự: Ngày Ất Mão, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hắc Đạo Câu trận
 • Trực: Chấp - Sao: Vĩ - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Thánh tâm, Lục hợp*

 • Sao xấu:

  Câu trận, Hoang vu, Tiểu không vong

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết
Chủ nhật 29 Tháng 10
 • Chủ nhật, ngày 29/10/2023
 • Âm lịch: Ngày 15/09/2023
 • Bát tự: Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Tuất, Năm Quý Mão
 • Là ngày: Hoàng Đạo Kim quỹ
 • Trực: Khai - Sao: Hư - Tiết: Sương giáng
 • Sao tốt:

  Sinh khí, Thiên tài, Dịch mã*, Phúc hậu, Nguyệt ân*, Thiên quý*, Trực tinh, Thiên xá*

 • Sao xấu:

  Thiên tặc

 • Ngày kỵ:
Xem chi tiết