Văn cúng Giỗ theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam
Góc Tử Vi

Bài khấn, văn cúng Giỗ theo Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam

Văn cúng giỗ đầu, giỗ hết, giỗ ngày thường cho vong linh gia tiên, trích từ “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, sưu tầm trong dân gian hoặc từ các chuyên gia phong thủy.

Mời quý bạn đọc tham khảo!

Nghi thức chuẩn bị cúng giỗ

Nghi thức chuẩn bị cúng giỗ

Nghi thức chuẩn bị cúng giỗ

Gia chủ cần phải chuẩn bị lễ vật cúng giỗ, gồm những vật phẩm sau:

1. Gà luộc: 1 con

2. Thịt heo luộc

3. Xôi: 8 đĩa

4. Cơm: 8 chén

5. Mâm ngũ quả

6. Bình hoa tươi

7. Vàng mã, quần áo cho các cụ

8. Trầu têm cánh phượng

9. Cau tươi

10. Thuốc

11. Trà

12. Rượu

Bạn đọc có thể tham khảo thêm cách bày trí ban thờ để tỏ lòng thành kính: 

1. Văn khấn Gia Tiên ngày Giỗ Đầu

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ

Tín chủ (chúng) con là:.......................................................... Tuổi........................

Ngụ tại:.................................................................................................................

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch)

Chính ngày Giỗ Đầu của cụ (ông/bà) :.....................................................................

Năm qua tháng lại, con cháu biết ơn công lao gây tạo cơ nghiệp của ông bà tổ tiên. Nghĩa sinh thành như trời biển không lúc nào quên, nay nhân ngày giỗ của cụ (ông/bà), chúng con toàn gia đình con cháu thành kính sắm sửa lễ vật, đốt nén hương giãi bày lòng thành kính.

Thành khẩn kính mời:..............................................................................................

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):......................................................................................

Mộ phần táng tại:..............................................................................................................

Tín chủ con cúi xin vong linh linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám cho lòng thành kính của con cháu, thụ hưởng lễ vật. Kính xin gia tiên phù hộ độ trì cho con cháu khỏe mạnh, may mắn, bình an, làm ăn phát tài phát đạt, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

2. Bài cúng ngày giỗ hết chuẩn nhất

Giỗ hết hay còn được gọi là ngày Đại Tường, thời gian vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất của người đã khuất. Trong ngày giỗ hết ngày, con cháu trong nhà sẽ chuẩn bị lễ vật, mâm cúng và dâng lên tổ tiên. Bài văn khấn cúng giỗ hết như sau:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

- Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ...

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày... tháng... năm... Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của…

Năm qua tháng lại, mới đó đã ngày giỗ hết vong linh. Con cháu gia đạo luôn ghi nhớ công ơn tựa trời biển bao la, nghĩa sinh thành luôn ghi lòng tạc dạ. Càng nhớ công ơn gây dựng cơ nghiệp của ông cha, lòng thành kính mong muốn được giãi bày. Nay nhân ngày giỗ của cụ (ông/bà)..... Con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, đốt nén tâm hương giãi tỏ lòng thành kính.

Con thành khẩn kính mời…

Mất ngày... tháng... năm…

Mộ phần táng tại:...

Con cháu cúi xin vong linh giáng xuống trước án, thụ hưởng lễ vật, chứng giám cho lòng thành kính của con cháu, độ gia đình bình an, hạnh phúc, thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

3. Văn khấn ngày Giỗ Thường

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày tháng năm (Âm lịch):..........................................................................

Ngày trước giỗ – Tiên Thường của..................................................................................

Tín chủ con là:................................................................ Tuổi............................................

Ngụ tại:............................................................................................................................

Nhân ngày mai là ngày giỗ của........................................................................................

Con cháu toàn thể gia quyến thành kính sắm lễ vật, hương hoa, đốt nén tâm hương, kính cẩn trước án lạy Tôn thần cùng chư vị uy linh, con cháu xin được tâu trình.

Chúng con thành tâm kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch, cùng các vị Thần linh linh thiêng giáng trước án thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con an ninh khang thái, sức khỏe bình an, vạn sự tốt lành.

Kính thỉnh vong linh Gia Tiên và những vong hồn nội tộc cùng về tâm hưởng. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trị, khai sáng trí tuệ, sống theo chính đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài văn cúng giỗ được trích từ “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”, sưu tầm từ dân gian và các chuyên gia phong thủy. Cảm ơn quý bạn đọc đã dành thời gian theo dõi bài viết!